October 14, 2009

Mix 059 - CPop Ballads


Peter Pan - Xiao Tian Tian (Little Sweety)
Thomas Jack - 因为你
Joi Chua - Qian Zuo Hou Zuo (Front Seat
Back Seat)
Thomas Jack - 厚脸皮
Super Junior M - 愛情接力 (You & Me)
Peter Pan - Jin Zai Yan Qian (Sight)
Angela Chang - Bai Bai De (White)
Joe Cheng - Mian Bao De Zi Wei (The Taste of Bread)


Some Chinese ballads...Peter Pan is my fav, great album. Enjoy~


Download this mix!

No comments:

Post a Comment