January 6, 2010

Mix 074 - CPop Ballads


Go Go Club/兄弟联 - 给你我的爱
Vicki Zhao 赵薇 - 大导演
Joi Chua - Hui Dao Zui Chu (Back To The Start)
Magic Power - 我是谁 我是谁 我是谁
Yu Hao Ming/俞灝明 - 我没那么帅
Joi Chua - Yan Qian Yu (Raining Beyond The Eaves)
Zhang Li Yin장리인 - 晴天, 雨天 (Moving On)
Yu Hao Ming/俞灝明 - 多云转晴


Some more ballads...Enjoy~


Download this mix!

No comments:

Post a Comment